Diensthoofd Personeel & organisatie (m/v/x)

Stad Aalst

05/01/2024

Jobomschrijving:

Bedrijf

De dienst Personeel en organisatie staat voor een
belangrijke periode met veel uitdagingen. Ben jij resultaatgericht met
voldoende aandacht voor de medewerkers van de dienst? Slaag je erin om op korte
termijn het HR-beleid te vertalen in een werkbare strategie? Lees dan snel
verder!

Jouw verantwoordelijkheden

De dienst zorgt in eerste instantie ervoor dat
alle administratieve HR-processen doorheen de loopbaan (aanwerving, opleiding,
beoordeling, ontwikkeling, verlofstelsels, uitstroom, …) ontworpen en
uitgevoerd worden. Dit is de basis van de werking van de dienst Personeel en organisatie.

Als interne dienstverlener zet de dienst
Personeel en organisatie acties op om het welzijn, de betrokkenheid, de
prestaties en opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van alle medewerkers te
verhogen.

De dienst Personeel en organisatie (+/- 40 VTE)
maakt deel uit het thema Dienstverlening en bestaat uit volgende teams:

 • Dienst- en adviesverlening Mens,
  Ruimte, Strategie, vzw BEA en kabinetten
 • Dienst- en adviesverlening
  Dienstverlening en zorg
 • Lonen, data en juridische
  ondersteuning
 • Beleid en welzijn

Jouw belangrijkste uitdagingen:

  • Je zorgt er mee voor dat de dienst
   Personeel en organisatie de motor wordt van een wendbare en performante
   organisatie. Je stroomlijnt de HR-processen en laat de teams beter samenwerken.
  • Je stuurt medewerkers aan en coacht
   hen om optimale prestaties, betrokkenheid en verdere persoonlijke ontwikkeling
   te behalen. Dankzij jouw persoonlijke aanpak zorg je voor een evenwicht tussen
   tevreden medewerkers en een efficiënt georganiseerde dienst.
  • Je bent een sterke schriftelijke en
   mondelinge communicator en gebruikt dit om de dienstverlening van de dienst
   Personeel en organisatie verder bekend te maken in de organisatie.
  • Je volgt de implementatie op van het
   nieuwe HR-softwaresysteem en communiceert naar de organisatie over de aanpak en
   voortgang.
  • Je geeft mee vorm aan het strategisch
   beleid van de dienst en vertaalt het strategische beleid naar een visie, missie
   en strategische doelstellingen voor de dienst en het HR-beleid van de
   organisatie.
  • Je beheert de middelen van de dienst
   en je ontwikkelt een permanente & proactieve opvolging en rapportering.
  • Je schept een motiverend en
   stimulerend werkklimaat, je promoot actief eigenaarschap en je fungeert als
   rolmodel voor de organisatiewaarden; samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en
   klantgerichtheid.
  • Je bouwt de dienstverlening verder
   uit en begeleidt de HR-medewerkers in dit proces.

  Op 23 januari 2024 om
  19u30
  vindt er een vrijblijvende infosessie plaats in het
  administratief centrum (adres: Werf 9, 9300 Aalst). Tijdens de infosessie krijg
  je meer informatie over de dienst en de inhoud van de functie. Neem je graag
  deel aan deze infosessie? Stuur dan een e-mail naar jobs@aalst.be.

  Jouw profiel

  Jij…

  • hebt een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs en minimaal 5 jaar relevante ervaring als hiërarchisch leidinggevende.
  • hebt interesse in en affiniteit met brede HR-domeinen en organisatieontwikkeling.
  • begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback over hun functioneren.
  • kan informatie analyseren, verbanden leggen tussen verschillende gegevens, alternatieven bedenken en sluitende conclusies trekken.
  • bent in staat om realistische tijds- en kostenschema’s op te maken voor activiteiten en je optimaliseert het gebruik van middelen (mensen, logistiek en budget).
  • gaat gericht op zoek naar opportuniteiten om de slagkracht van de dienst te vergroten en bouwt P&O verder uit tot een performante en wendbare dienst.
  • bent in staat om proactief doelen te stellen en nauwgezet actieplannen uit te tekenen waarbij je de juiste middelen inschakelt binnen de beschikbare tijd.
  • kan moeilijke beslissingen nemen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht actie te ondernemen om de genomen beslissingen uit te voeren.
  • kan boodschappen zowel mondeling als schriftelijk helder, overtuigend en duidelijk overbrengen en aan de doelgroep aanpassen.
  • bouwt relaties, netwerken met partners op en onderhoudt deze actief, zowel binnen als buiten de organisatie en stimuleert dit ook bij de medewerkers.
  • kijkt, vanuit een helicopterview, over de diensten/ clusters heen. Je volgt evoluties/trends in de sector op, maakt gebruik van jouw netwerk om aan kennisdeling te doen en gaat actief op zoek naar creatieve ideeën.

  Ons aanbod

  Stad Aalst…

  • biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want “Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
  • heeft een voltijds contract van onbepaalde duur als diensthoofd in de aanbieding waarbij je werkt in een systeem van flexibele arbeidstijd tussen 7 uur en 22 uur.
  • biedt je een loon binnen weddeschaal A4a-A4b (brutowedde tussen 4 383,11 EUR/ maand en 6 683,00 EUR/ maand). Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige.
  • geeft je de kans om aan de slag te gaan in het centrum Aalst, nl. in het administratief centrum (adres: Werf 9). Er is de mogelijkheid tot structureel telewerk na 6 maanden. Daarnaast heb je als structureel telewerker recht op een maandelijkse forfaitaire vergoeding van 25 EUR en een terugbetaling van je telewerkmateriaal van maximaal 300 EUR per 5 jaar.
  • vult jouw loon verder aan met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques en een fietspremie. Daarnaast voorzien we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen (laptop, GSM met abonnement, …).
  • biedt je een hospitalisatieverzekering aan vanaf de indiensttreding.
  • voorziet een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
  • biedt je een ruim aanbod aan interne ondersteuning. We bieden je een onthaal- en leertraject aan.
  • biedt een divers pakket aan voordelen, daar lees je alles over op www.aalst.be/vacatures.

  Interesse?

  Maar hoe solliciteer je nu?

  • Solliciteren doe je via de knop ‘Solliciteer nu’ waar je tot en met 29 januari 2024 een recent cv en jouw diploma kan opladen.
  • Een sollicitatie bestaat uit:
   • Een sollicitatiedocument, dat je ten laatste op 30 januari 2024 moet indienen (zie bijlage bij de vacature).
   • Een digitaal intakegesprek, dat plaatsvindt op 6 februari en/of 8 februari 2024.
   • Een assessment, dat plaatsvindt tussen 12 februari en 21 februari 2024.
   • Een mondeling gedeelte met een voorbereidende opdracht, dat plaatsvindt op 1 maart 2024.
    • Je ontvangt de voorbereidende opdracht op 23 februari 2024 in de loop van de dag en moet deze ten laatste op 26 februari 2024 (23u59) terug indienen.
  • Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je op www.aalst.be/vacatures.

  Blijf je toch achter met vragen?

  Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Ciska De Bock, recruiter via 0471 99 37 53 of via jobs@aalst.be.

  Voor meer informatie over jouw kandidatuur kan je tussen 9u en 17u terecht bij Joke Steenhaut, dossierbeheerder via 053 72 32 50 of via jobs@aalst.be.

  Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Patricia Van Opstal, lid van het managementteam – thema Dienstverlening via Patricia.VanOpstal@Aalst.be.