Expert mobiliteit

Lokaal Bestuur Wetteren

14/12/2023

Jobomschrijving:

Bedrijf

Waarom werken voor Wetteren? Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering. Met ruim 550 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar bijna 27.000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening.

Jouw verantwoordelijkheden

Als expert mobiliteit sta je in voor het uitwerken, coördineren, opvolgen en uitvoeren van ons mobiliteitsbeleid. Dankzij jouw kennis en expertise van mobiliteit en verkeerskunde, help je mee onze mobiliteitsdoelstellingen behalen.

Je kerntaken 

 • Je analyseert de behoeften van Wetteren op het gebied van mobiliteit en zorgt op die manier voor een correct beeld van de opportuniteiten en de noden. Op basis daarvan en in overleg met de teamcoach stadsbeleid help je mee een visie te ontwikkelen rond mobiliteit.
 • Je bent in staat om projecten zelfstandig op te zetten, te beheren en budgettair te bewaken. Je rapporteert helder. Je neemt ook deel aan projectteams om de belangen van mobiliteit te garanderen.
 • Je kent de belangen en behoefte van het lokaal bestuur in projecten van andere overheden. Je zorgt voor een goede terugkoppeling en afstemming binnen het lokaal bestuur.
 • Je coördineert de uitvoering van het gemeentelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid. Je bent in staat om complexe samenwerkingsverbanden met diverse interne en externe partners op de rails te zetten.
 • Je vertegenwoordigt het lokaal bestuur in de ambtelijke werkgroepen van de vervoerregio Gent.
 • Je verleent adviezen bij omgevingsvergunningaanvragen.
 • Je werkt in functie van de hele organisatie. Je zoekt steeds naar de best mogelijke samenwerking over de team- en departementsgrenzen heen, en ook buiten de organisatie.
 • Je houdt steeds de eindgebruiker, de klant, de cliënt, de inwoner voor ogen. Via participatie stem je jouw werking zo goed mogelijk af;
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
 • Je adviseert – in overleg met de teamcoach stadsbeleid, de departementsdirecteur en het managementteam – het bestuur over alle aspecten van jouw domein.
 • Je zet de wettelijke normen en kwaliteitsnormen om in de praktijk.
 • Je zorgt in nauw overleg met de teamcoach voor de voorbereiding en uitvoering van de dossiers van de bestuursorganen; en zorgt daarbij voor voldoende interne afstemming.

Jouw profiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of een diploma hoger onderwijs lange type dat gelijkgesteld is. Kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma, slagen in een niveau -of capaciteitstest.
 • Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten en leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen, uiterlijk op de aanstellingsdatum.

Ons aanbod

 • Een voltijdse contractuele aanstelling voor onbepaalde duur
 • De inloopperiode bedraagt 12 maanden
 • Een bruto maandloon tussen € 3.714 (A1a trap 0) en € 6.636 (A3a trap 24)

Voordelen

 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst met een vergoeding van € 30/maand (indien minstens 7,6u/week structureel telewerk)
 • Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag (van 7u36’)
 • Een uitgebreid verlofstelsel met 31 verlofdagen en 14 betaalde feestdagen
 • Een gratis hospitalisatieverzekering voor de werknemer. Gezinsleden kunnen aansluiten aan een voordelig tarief.
 • Een haard- of standplaatstoelage
 • Dubbel vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietsvergoeding van € 0,27/km
 • Fietsleasing
 • Een tweede pensioenpijler van 3 %
 • Gratis vaccinatie tegen griep
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden
 • Korting bij het boeken van sportkampen voor je kinderen
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UiTpas
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Interesse?

Wij hebben deze documenten ten laatste nodig op zondag 28 januari 2024 als je wil solliciteren via het online sollicitatiefomulier.

 • uitgebreid curriculum vitae;
 • motivatiebrief waarin je uitlegt waarom deze functie iets voor jou is. Laat ons ook weten hoe je van de vacature op de hoogte bent.
 • diploma;
 • uittreksel uit het strafregister (dat maximum 3 maanden oud is op datum dat je indient).

Wij behandelen enkel tijdige en volledige sollicitaties.

Hoe verloopt de selectie?

De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit.

Het examenprogramma bestaat uit:

 • op 31 januari 2024 ontvang je een vragenlijst, in te dienen op 4 februari 2024
 • een verkennend gesprek op donderdag 8 februari 2024
 • een schriftelijke opdracht, in te dienen op 11 februari 2024
 • een mondeling gesprek op donderdag 15 februari 2024

Om over te gaan naar het volgende deel, moet je 50 % halen. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet je minstens 50 % behalen op elke selectieproef, en 60 % op het totaal van de selectie.

De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.

Meer weten?

Over de selectieprocedure: contacteer Els De Winter, deskundige Personeel via vacature@wetteren.be of 09 365 67 07.

Over de functie-inhoud: contacteer Sander Paret, waarnemend departementsdirecteur Stadsontwikkeling via sander.paret@wetteren.be of 0475 82 16 55.

Onze waarden

Je zet de waarden van de organisatie om in de praktijk:

 • Enthousiasme: We zijn gemotiveerd voor ons werk en geven het beste van onszelf. We zijn fier op onze organisatie en stralen dat ook uit.
 • Klantgerichtheid: Onze klanten komen altijd op de eerste plaats. Dat gaat zowel over externe klanten (burgers en externe organisaties) als interne klanten (collega’s). We begeleiden klanten vriendelijk en professioneel en geven raad bij hun keuzes. We helpen hen zoals we zelf geholpen willen worden en houden hen op de hoogte van de vooruitgang van onze dienstverlening.
 • Professionaliteit: We denken en handelen professioneel en volgens dezelfde waarden. We bouwen aan vertrouwen door oprecht te zijn en verbintenissen na te komen.
 • Samenwerken: In onze organisatie werken we samen aan een goede groepsgeest. We delen onze eigen mening en ideeën. We streven gemeenschappelijke doelstellingen na. Als er conflicten zijn, bespreken we ze en leggen we ze bij.