Expert operationele werking – Openbare Ruimte

Groep Dilbeek

18/12/2023

Jobomschrijving:

Bedrijf

Dankzij jou is Dilbeek een aangename, groene, veilige, bereikbare en mooie plek om te verblijven.

Jouw verantwoordelijkheden

“Dilbeek wil klaar zijn voor morgen” en bouwt daarom aan een groene, gezonde, veilige en actieve omgeving, gewapend tegen de gevolgen van klimaatverandering. Binnen de stroom Openbare Ruimte zetten we onder andere in op een kwalitatief groenbeheer, de leefbaarheid van de dorpskernen, veilige schoolomgevingen en  meer veiligheid voor onze trage weggebruikers, een vernieuwd wegennet, onderhoud van de begraafplaatsen, het verbeteren van de nutsvoorzieningen,…

Als werkverbeteraar bij openbare ruimte sta je in voor optimalisaties en efficiëntie-oefeningen binnen onze operationele werking. Denk daarbij aan verbetering van processen rond alle terreinwerk van de teamcoaches en de werkmannen: herstellingen in de straten, , ook groenonderhoud zoals gras maaien, hagen scheren, gemeentelijke vuilbakken leegmaken, zwerfvuil ophalen, ,… Jouw passie ligt in het verzamelen van data rond deze processen, analyses maken en verbetervoorstellen implementeren, zodat efficiëntie en data beheer een duidelijke plaats krijgen in ons operationeel werk. Jouw uitdaging daarbij is dat je zelf implementeert en niet enkel advies geeft.

Om dit operationeel werk uit te voeren, is er nood aan materiaal, denk maar aan zitmaaiers, veegwagens, vrachtwagens, bestelwagens, en ook kleiner materiaal, … Jij helpt hierin verantwoorde keuzes te maken, hier is eveneens een objectieve dataverzameling en -analyse nodig. Ook bij de uitvoering van de keuzes speel je een rol, zo ga je bijvoorbeeld op de externe markt op zoek naar partners en leveranciers volgens de wet van de overheidsopdrachten. Je kan hierbij beroep doen op administratieve ondersteuning.

Door de inzichten die je krijgt door de data en efficiëntie-oefeningen, kom je tot een visie en beleid rond onze operationele werking. Je zorgt er voor dat dit beleid gekend is, gedragen en toegepast wordt door de collega’s. Je trekt mee aan de kar voor een algemene data gedreven aanpak, en zorgt voor een objectivering in beslissingen rond onze operationele werking. Voor deze functie is het belangrijk dat je de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling uitstekend beheerst.

Dit alles gebeurt op een participatieve manier, je vraagt input aan de betrokken medewerkers en gaat samen met hen op zoek naar verbeteringen. Je moedigt hen aan om op een andere manier naar hun dagelijks werk te kijken, en om nieuwe manieren van werken op te nemen en toe te passen.

Je bent als het ware mee verantwoordelijk voor alle uitgaven die connecties hebben met de operationele werking.

Tot slot draag je je steentje bij aan de goeie teamsfeer bij Openbare ruimte. Je neemt actief deel aan overlegmomenten en neemt initiatieven voor een warm groepsgevoel.

Jouw profiel

Je bent overtuigd dat het altijd beter kan. Je passie ligt bij verandering en efficiëntie creëren. Je bent graag bezig met data verzamelen en analyseren en je wil ook graag de volgende stap zetten, namelijk door deze analyse komen tot een beleid, objectieve keuzes en beslissingen. Je kan dus zowel nadenken en mee redeneren over het operationele terreinwerk maar haalt ook energie uit het bredere beleidsmatig denken en werken. Je werkt niet op je eiland, maar je bent een echte teampersoon, je neemt je collega’s en hun input dus vlot mee in je redeneringen en je verbetervoorstellen. Je kan projectmatig werken en je zorgt ervoor dat je alle partijen mee hebt in je verhaal. Ook heb je minstens een masterdiploma of een einddiploma van het hoger onderwijs van het lange type of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Tot slot heb je een goede kennis van enkele Microsoft programma’s zoals Outlook, Word, Excel, PowerPoint,…

Herken jij jezelf in onze bouwstenen?

  • Focus: Ken jij het plan? Je bent een doelgerichte persoon en je houdt je focus op de prioriteiten. Je neemt met veel eigenaarschap je rol op en boekt resultaten. 
  • Groei: Waarin ga jij groeien? Je bent iemand die de kansen om je te ontwikkelen met beide handen grijpt. Je houdt ervan om anderen te inspireren en zet je sterktes in. 
  • Openheid: Toon jij ook je echte zelf? Je bloeit open in een warme cultuur vol vertrouwen. Je durft de zaken te benoemen en je maakt vlot verbinding met andere mensen. 
  • Eenvoud: Waar heb jij impact op? Wanneer je een probleem ontdekt, duik je erin en bijt je je vast. Je richt je op de essentie en je wordt warm/enthousiast van optimalisering en digitalisering.  
  • Moed: Durf jij? Je neemt risico’s, je durft fouten maken en je leert hieruit. Je gaat steeds dat stapje verder en houdt ervan om te schitteren. Je neemt je verantwoordelijkheid ten volle op. 
  • Samenwerking: Gaan we er samen voor? Je maakt steeds de reflex ‘wie kan ik betrekken?’ en je bent er rotsvast van overtuigd: samen bereiken we meer! 

Ons aanbod

Door jouw job bij Groep Dilbeek, bij Burger & Omgeving maak je echt het verschil bij de burger, onze klant. Jouw job heeft impact en een zichtbaar resultaat in het leven van onze burger.  

Wij zijn bovendien een innovatieve gemeente en kunnen jou dus een nieuwe manier van werken aanbieden: zelfsturende teams, veel autonomie en de kans om je job zelf uit te bouwen. We geven jou ruimte om jezelf te ontwikkelen; opleidingen volgen en inspiratie zoeken, is een evidentie bij ons. 

De expert operationele werking die we zoeken heeft een masterdiploma. Maar ook met een bachelorsdiploma heten we je van harte welkom na het slagen in een capaciteitsproef die op afspraak online doorgaat voorafgaand aan de schriftelijke proef.

Als kers op de taart kan dit alles in een goede balans werk-privé, met mogelijkheid tot telewerken. Ter plekke werken kan uiteraard ook, en dit in een aangenaam werkkader, in het mooie centrum van de gemeente Dilbeek. 

We bieden jou een voltijds contract, en een job met loonschaal A1-A3, met een loon tussen € 3.788 en € 6.666,91 bruto/maand afhankelijk van je relevante werkervaring. Ook maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer en een tweede pensioenpijler (3%), wordt voor jou voorzien.  

Interesse?

We kijken er naar uit om je kandidatuur met een motivatiebrief, je cv, een kopie van je diploma (Master of Bachelor) en een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – max. 3 maanden oud) te ontvangen via het online formulier.

Je hebt een masterdiploma of een einddiploma van het hoger onderwijs van het lange type of daarmee gelijkgesteld onderwijs OF je hebt een bachelorsdiploma en dan kan je deelnemen aan de selectieprocedure mits slagen in een capaciteitsproef.

Als jouw kandidatuur goedgekeurd is op het college van burgemeester en schepenen zullen volgende stappen doorlopen worden:

Heb je een bachelor diploma, dan zal je een online capaciteitsproef toegestuurd worden. Ben je hiervoor geslaagd, dan kan je deelnemen aan de volgende stap in de procedure.

  • In een eerste stap, ontvang je een schriftelijke proef (thuisopdracht) per mail. 
  • Als je geslaagd bent op de schriftelijke proef word je uitgenodigd voor een mondelinge proef.
  • De mondelinge proef bestaat uit een interview en een assessment. Je dient op beide delen te slagen.
  • De precieze timing zal je nog worden meegedeeld na jouw sollicitatie.

Groep Dilbeek

Dilbeek gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties, talenten en diploma. Je leeftijd, geslacht, nationaliteit, beperking, geloof, gender of seksuele geaardheid,… beïnvloeden je kansen niet om mee te schrijven aan ons verhaal en onze missie mee te helpen realiseren. 

Bij vragen kan je contact nemen met Nick De Schepper (nick.deschepper@dilbeek.be). 

Meer weten? www.werkenvoordilbeek.be