IVM

Vacatures: 0

Over ons

Werken bij IVM

IVM is al 40 jaar expert in het inzamelen en verwerken van afval in het Meetjesland en de Schelde-Leiestreek. IVM heeft een moderne afvalenergiecentrale waar energie wordt gerecupereerd en elektriciteit geproduceerd. IVM coördineert de afvalophalingen aan huis in 15 gemeenten, goed voor ongeveer 300.000 inwoners. IVM verzorgt afvalinzamelingen op recyclageparken in de regio en exploiteert 12 recyclageparken voor 10 gemeenten. IVM werkt aan de bewustmaking naar afvalpreventie en hergebruik, beter sorteren en recycleren voor alle inwoners.

En dat alles op een veilige, duurzame, omgevingsvriendelijke, kwalitatieve en productieve wijze. Deze boeiende taken worden uitgevoerd door een personeelsploeg van net iets meer dan 100 toffe collega’s.