Diensthoofd Openbare werken

Stad Aalst

02/05/2024

Jobomschrijving:

Bedrijf

Wil jij meewerken aan het beheer van het openbaar domein van Aalst? Ben je sterk in het coachen van medewerkers? Heb je zin om vorm te geven aan het strategisch beleid van de dienst Openbare werken? Lees dan snel verder!

Hieronder vind je een beknopte beschrijving van deze vacature. Raadpleeg de informatiebundel op www.aalst.be/vacatures voor uitgebreide informatie.

Jouw verantwoordelijkheden

De dienst Openbare werken staat in voor het beheer en de monitoring van het openbaar domein, beleidsvoorbereiding, opmaak van wegen- en rioleringsontwerpen en opvolging van uitbestede werken teneinde het openbaar domein in goede staat te houden, steeds binnen de beschikbare budgetten en in overleg met zowel diverse andere stadsdiensten als externe stakeholders. Onder beheer van het openbaar domein verstaan we de coördinatie van werken door aannemers (zowel herstel als renovatie), de opmaak van ontwerpen, het beheer van riolering en sommige waterlopen en het voorkomen van wateroverlast. De dienst adviseert ook projecten voor de inrichting van de publieke ruimte.

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je coacht +/- 14 medewerkers om optimale prestaties, betrokkenheid en verdere persoonlijke ontwikkeling te behalen. Dankzij jouw persoonlijke aanpak zorg je voor een evenwicht tussen tevreden medewerkers en een efficiënt georganiseerde dienst.
 • Je organiseert, coördineert en volgt de activiteiten op. Je rapporteert en denkt mee over mogelijke verbeteringen om de werking en dienstverlening efficiënt, effectief en kwaliteitsvol te laten verlopen, conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving.
 • Je geeft mee vorm aan het strategisch beleid van de dienst en vertaalt het strategische beleid naar een visie, missie en strategische doelstellingen voor de dienst.
 • Je staat in voor het opzetten, up-to-date houden en optimaliseren van processen, structuren, rollen en resources.
 • Je volgt juridische zaken zoals schadeclaims, pv’s, … op samen met de projectleiders en de juristen binnen de organisatie. Je houdt vinger aan de pols bij openbare werken waar discussies over bestaan.
 • Je beheert de middelen van de dienst en je staat in voor een permanente opvolging en rapportering.
 • Je schept een motiverend en stimulerend werkklimaat, je promoot actief eigenaarschap en je fungeert als rolmodel voor de organisatiewaarden; samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid.
 • Je zet interne en externe samenwerkingsverbanden op en onderhoudt deze.

Heb je vragen over de functie inhoud of de dienst? Neem gerust contact op met Elien Muylaert, lid van het managementteam voor thema Ruimte, via elien.muylaert@aalst.be of via 053 72 39 41.

Jouw profiel

Jij…

 • hebt een masterdiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs en je hebt minstens drie jaar relevante beroepservaring: of hiërarchisch leidinggevende ervaring of ervaring in wegenissen/riolering/openbaar domein of ervaring in de bouwsector.
 • beschikt niet over een masterdiploma, maar beschikt wel over een bachelorsdiploma of gelijkgesteld onderwijs en minstens vijf jaar relevante beroepservaring: of hiërarchisch leidinggevende ervaring of ervaring in wegenissen/riolering/openbaar domein of ervaring in de bouwsector en slaagt in de niveau- en capaciteitstest.
 • herkent jezelf in onze organisatiewaarden; samenwerken, vertrouwen, betrokkenheid en klantgerichtheid.
 • beschikt over de nodige kennis of bent bereid deze snel te verwerven, zoals toegelicht in bijlage (informatiebundel).
 • begeleidt jouw medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback over hun functioneren.
 • kan analyseren, verbanden leggen tussen verschillende gegevens, alternatieven bedenken en sluitende conclusies trekken.
 • bent in staat om realistische doelen te stellen, tijds- en kostenschema’s op te maken voor activiteiten en je optimaliseert het gebruik van middelen (mensen, logistiek en budget).
 • bent in staat om beslissingen te nemen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht actie te ondernemen om de genomen beslissingen uit te voeren.
 • bouwt relaties, netwerken met partners op en onderhoudt deze actief, zowel binnen als buiten de organisatie en stimuleert dit ook bij de medewerkers.
 • volgt ontwikkelingen in de externe omgeving op en vertaalt deze naar de organisatie (context).
 • hebt de vaardigheden om te verbinden, draagvlak te creëren en via bewuste, strategische acties naar het doel toe te werken.

Ons aanbod

Stad Aalst…

 • biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want “Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
 • heeft een voltijds contract van onbepaalde duur als diensthoofd Openbare werken (bediendecontract) in de aanbieding waarbij je werkt in een systeem van flexibele arbeidstijd tussen 7 uur en 22 uur.
 • biedt je een loon binnen weddeschaal A4a-A4b (brutowedde tussen 4383,11 EUR/ maand en 6683,00 EUR/ maand). Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende tewerkstellingsattesten worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
 • geeft je de kans om aan de slag te gaan in het centrum Aalst, nl. in het administratief centrum (adres: Werf 9). Structureel telewerk is mogelijk na 6 maanden. Daarnaast heb je als structureel telewerker recht op een maandelijkse forfaitaire vergoeding van 25 EUR en een terugbetaling van je telewerkmateriaal van maximaal 300 EUR per 5 jaar. 
 • vult jouw loon verder aan met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een fietspremie. Daarnaast voorzien we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen (laptop, GSM met abonnement, …)
 • biedt je een hospitalisatieverzekering aan vanaf indiensttreding.
 • voorziet een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
 • biedt een divers pakket aan voordelen, daar lees je alles over op www.aalst.be/vacatures.

Interesse?

 • Solliciteren doe je via de knop ‘Solliciteer nu’ waar je tot en met 26 mei 2024 een recent cv en jouw diploma kan opladen. 
 • Een sollicitatie bestaat uit
  • Een digitaal intakegesprek, dat plaatsvindt op 5 juni 2024 (namiddag) en/of 3 juni 2024 (avond);
  • Een assessment, dat plaatsvindt tussen 13 en 18 juni 2024;
  • Een mondeling gedeelte met voorbereidende opdracht op 25 juni 2024 (namiddag) en/of 24 juni 2024 (avond).
   • Je ontvangt de voorbereidende opdracht op 20 juni 2024 en moet deze ten laatste op 23 juni 2024 (23u59) indienen.
  • Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je de beste sollicitatietips op www.aalst.be/vacatures.

Blijf je toch achter met vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Ciska De Bock, recruiter via 0471 99 37 53 of via jobs@aalst.be.

Voor meer informatie over jouw kandidatuur kan je tussen 9u en 17u terecht bij Shani Bisback, dossierbeheerder via 053 72 32 50 of via jobs@aalst.be.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Elien Muylaert, lid van het managementteam, via elien.muylaert@aalst.be.