Teamverantwoordelijke kinderdagverblijf

Stad Aalst

Jobomschrijving:

Bedrijf

Is de eindverantwoordelijkheid dragen over een kinderdagverblijf echt iets voor jou? Herken je jezelf in termen zoals coachen, prioriteiten verhelderen, pedagogisch – en beleid ondersteunen? Je hebt bovendien een hart voor kinderen? Lees dan snel verder!

Hieronder vind je een beknopte beschrijving van deze vacature. Raadpleeg de informatiebundel op www.aalst.be/vacatures voor uitgebreide informatie.

Jouw verantwoordelijkheden

Je maakt als teamverantwoordelijke kinderdagverblijf deel uit van het thema Mens, dienst Ontwikkeling. De dienst Ontwikkeling staat in voor de coördinatie en inhoudelijke ondersteuning van de stedelijke kinderopvanginitiatieven en initiatieven opvoedingsondersteuning. Meer informatie over de kinderopvang van stad Aalst vind je hier.

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je kerntaak is het opnemen van de dagelijkse leiding van het kinderdagverblijf. Je organiseert, coördineert en volgt activiteiten op voor het kinderdagverblijf. Je voert hiervoor administratieve taken uit en je volgt de kernindicatoren voor je dienst op. Waar nodig stuur je de werking bij en koppel je terug naar je rechtstreeks leidinggevende.
 • Je werkt actief aan een kwaliteitsvolle kinderopvang die beantwoordt aan de hedendaagse noden, regelgeving en evoluties. Je volgt deze regelgeving en evoluties mee op en zorgt voor de vertaalslag ervan naar de werkvloer.
 • Je rapporteert en doet verbetervoorstellen om de werking efficiënt, effectief en kwaliteitsvol te laten verlopen, conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving en steeds in samenspraak met je leidinggevende en leidinggevende collega’s.
 • Je stuurt medewerkers aan en coacht hen om optimale prestaties, betrokkenheid en verdere persoonlijke ontwikkeling te behalen. Dankzij jouw kordate doch persoonlijke aanpak zorg je voor een evenwicht tussen tevreden medewerkers, een klantgerichte werking en een efficiënt georganiseerde dienst. 
 • Je zet de grote lijnen van het pedagogisch beleid uit in overleg met het diensthoofd, beleidsmedewerkers, collega teamverantwoordelijken, pedagogisch coaches en coördinatoren.
 • Je zet interne en externe samenwerkingsverbanden op, onderhoudt deze en zorgt voor terugkoppeling.
 • Beleidsvoerend vermogen is de basis van waaruit je handelt.

Op 6 februari 2024 om 19 uur vindt er digitaal een vrijblijvende infosessie plaats via MS Teams. Tijdens de informatiesessie krijg je meer informatie over de dienst en de inhoud van de functie. Neem je graag deel aan deze infosessie? Stuur dan een e-mail naar jobs@aalst.be.

Jouw profiel

 • hebt een bachelorsdiploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs en minimaal 3 jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende of coachende functie. Affiniteit met het vakgebied van de kinderopvang is een meerwaarde.
 • hebt zicht op de regelgeving kinderopvang (decreten, besluiten, …) of bent bereid om deze op korte termijn te verwerven.
 • kennis van of affiniteit met kinderpedagogiek, vooral met betrekking tot de leeftijdscategorie van baby’s, peuters en kleuters of bent bereid om deze op korte termijn te verwerven.
 • hebt kennis van de sociale kaart of bent bereid om deze op korte termijn te verwerven.
 • staat in voor het ontwikkelen en motiveren van medewerkers. Je begeleidt hen in hun groei, geeft gericht en open feedback over hun functioneren. Je erkent hun kwaliteiten en stimuleert het nemen van initiatief.
 • bent alert voor signalen van alle actoren en gaat hier op professionele wijze mee aan de slag.
 • onderhoudt en bevordert de samenwerking binnen het eigen team, de dienst Ontwikkeling, andere diensten binnen de stad en externe partners (scholen, Kind & Gezin, Welzijnsorganisaties, LOK, OCMW, VVSG, …).
 • werkt gestructureerd en planmatig. Je bent in staat om proactief doelen te stellen en nauwgezet actieplannen uit te tekenen waarbij je de juiste personen en middelen inschakelt binnen de beschikbare tijd. Je volgt de actieplannen met regelmaat op en stuurt consequent bij waar nodig.
 • komt al eens voor een moeilijke beslissing te staan en kan omgaan met weerstand. Je bent in staat om beslissingen te nemen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht actie te ondernemen om de genomen beslissingen uit te voeren. Waar nodig schakel je hiervoor hulpbronnen in.
 • komt al eens in een stressvolle situatie terecht. Je bent in staat om kalm en resultaatgericht te reageren op stress. Je kan snel prioriteiten stellen zowel voor jezelf als voor je team.

Ons aanbod

Stad Aalst…

 • biedt je een gevarieerde job in een organisatie waar samenwerken, betrokkenheid, vertrouwen en klantgerichtheid centraal staan, want “Samen bergen verzetten, da’s klasse!”.
 • heeft twee voltijds contracten van onbepaalde duur als teamverantwoordelijke kinderdagverblijf in de aanbieding waarbij je werkt in een systeem van flexibele arbeidstijd tussen 7 en 22 uur.
 • biedt je een loon binnen weddeschaal B4-B5 (met een basisbrutowedde tussen 3 324,83 EUR / maand en 5 416,4 EUR / maand). Relevante anciënniteit komt in aanmerking, zowel uit de openbare sector, privésector of als zelfstandige. De door jou ingediende tewerkstellingsattesten worden onderzocht en vervolgens wordt de relevante anciënniteit bepaald.
 • geeft je de kans om aan de slag te gaan in het centrum Aalst, nl. één van de vijf kinderdagverblijven (DuimelotMolenwiekjeOogappelNotendop en Pinnemuts).
 • vult jouw loon verder aan met een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques en een fietspremie. Daarnaast voorzien we uiteraard alles wat je nodig hebt om jouw functie goed uit te oefenen (laptop, GSM met abonnement, …)
 • biedt je een hospitalisatieverzekering aan vanaf de indiensttreding indien je als contractuele medewerker een contract van onbepaalde duur krijgt. Bij een contract van bepaalde duur, krijg je een hospitalisatieverzekering na 1 jaar.
 • voorziet een aantrekkelijke verlofregeling, waarbij je onmiddellijk recht hebt op verlof.
 • biedt een divers pakket aan voordelen, daar lees je hier alles over.

Interesse?

Maar hoe solliciteer je nu?

 • Solliciteren doe je via de knop ‘Solliciteer nu’ waar je tot en met 13 februari 2024 een recent cv en jouw diploma kan opladen. 
 • Een sollicitatie bestaat uit:
  • Een intakegesprek, dat plaatsvindt op 23 februari 2024.
  • Een assessment, dat plaatsvindt tussen 4 maart en 8 maart 2024.
  • Een mondeling gedeelte met een voorbereidende opdracht, dat plaatsvindt op 13 maart 2024. De voorbereidende opdracht ontvang je op 8 maart 2024 en dien je ten laatste 11 maart 2024 (om 23u59) in.
 • Om je goed voor te bereiden op een sollicitatie bij stad Aalst, vind je hier de beste sollicitatietips.

Blijf je toch achter met vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Jente moock, recruiter via 0478 15 56 19 of via jobs@aalst.be.

Voor meer informatie over jouw kandidatuur kan je tussen 9u en 17u terecht bij Joke Steenhaut, dossierbeheerder via 053 72 32 50 of via jobs@aalst.be.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je tussen 9u en 17u contact opnemen met Liesbeth Bennekens, diensthoofd ontwikkeling via 053 72 37 72of via liesbeth.bennekens@aalst.be.